Spring til indhold

Fejlbehandlet – hvad nu?

  a woman with a stethoscope listening to a patient

  Du har været udsat for forkert behandling af din psykiater. Du fik medicin under behandlingen. Og den har slet ikke hjulpet dig. Så du har fundet en psykolog, som hjælper dig lige nu. Hun er sød. Hun er utroligt dygtig. Du kan mærke, at du har fået det bedre – sådan mentalt. Men fysisk? Ja, hovedpinen har ikke fortaget sig. Din angst for medicin har heller ikke fortaget sig. Dertil kommer, at det – indtil videre – har kostet dig utroligt mange penge at være i behandling hos psykologen.

  Erstatning for fejlbehandling

  Din psykolog har faktisk nævnt for dig, at hun mener, at den medicin, du har fået, har været totalt overflødig. Hun mener også, at du burde kunne få patienterstatning for fejlbehandling. Psykiateren har måske hellere villet skrive recepter end egentlig behandle?

  Du ved det ikke. Kan ikke svare på det. Men efter 2 år med medicin opgav du – og fandt andre veje at gå. Du har mistet penge. Og du betaler nu for behandling. Måske skulle du indgive en klage og sende en ansøgning til patientklagenævnet om erstatning. Du overvejer, om du skal lave en simpel klage over lægen (psykiateren), der behandlede dig. Du har læst nogle artikler om, at han ikke er helt hæderlig. Du overvejer også, om du skal anmelde ham til politiet. Og ja, det er faktisk meget uoverskueligt for dig. Du ved godt, at du har svært ved at koncentrere dig. Du ved også, at du nemt bliver angst. Og du ved også, at det er en arbejdsskade, der er skyld i dine mentale problemer i dag.

  Konsekvens for erstatningens størrelse

  Det her med at arbejde med opløsningsmidler i mange år gør skade – på hjernen. Og medicinering med beroligende midler til brug under angstanfald er ikke behandling. Jo, du har fået arbejdsskade erstatning. Dit store spørgsmål er derfor, om det vil få en konsekvens for den patienterstatning, som din psykolog har anbefalet, at du søger om. Er det i det hele taget en god anbefaling? Skulle du måske ikke have offererstatning, hvis psykiateren faktisk har svindlet og ladet dig i stikken?
  Dit problem er anerkendt. Du har fået arbejdsskade erstatning. Du havde da også en dygtig arbejdsskade advokat til at bistå dig. Men har den erstatning indflydelse på en eventuelt patient erstatning? Eller en offererstatning?

  Specialiserede advokater er nødvendige

  Det er et godt spørgsmål. En specialiseret advokat i patienterstatning kan svare på det. Så mit råd vil være, at du taler med sådan en advokat. Han eller hun vil helt sikkert kunne se det urimelige i, at du er blevet behandlet lemfældigt og helt forkert. Hun vil naturligvis også kunne føre dig igennem hele det system af instanser og myndigheder, som du skal igennem, når du indgiver din patientklage. Det kan komme til at tage noget tid, inden I får et klart svar på dit krav. Men dér må du væbne dig med tålmodighed. Ting tager tid. Og ofte så vil afgørelsen være rimelig. Er du ikke tilfreds med patientklagenævnets afgørelse, så kan du og din advokat altid anke afgørelsen.

  Dette vil naturligvis forlænge forløbet. Men din advokat vil naturligvis sørge for, at du ikke kommer til at skulle vente på en afgørelse i længere tid end højest nødvendigt.