Spring til indhold

Sitemap for revolutionen

Revolutioner er i sagens natur ofte ganske autonome – og dermed er de ofte baseret på meget lidt eller ingen planlægning. Derfor fejler de også oftere, end de lykkes. Hvadgør man så, hvis man er lidt forandringsparat og klar til den 5. revolution?

En mulighed me dpotentiale er en oversigt. altså et sitemap: Og det er så, hvad du får lige her:

Posts by category